SÚŤAŽNÉ TEXTY

Nižšie uverejnené texty prešli schvaľovacím procesom a sú zaradené do súťaže. 
Po jej ukončení vyberieme štyri najlepšie a najzábavnejšie texty, ktoré budú zhudobnené a autori získajú knihy v hodnote 50 €. 
Víťazných autorov budeme kontaktovať prostredníctvom emailových adries. 
      

...